Partnerem serwisu jest Ibuprom Zatoki
czytaj więcej

Alergia a zapalenie zatok przynosowych

Osoby cierpiące na alergiczny nieżyt nosa, są bardziej narażone na rozwinięcie się zapalenia zatok. Nieleczona lub nieprawidłowo leczona alergia objawia się między innymi obrzękiem błony śluzowej co sprzyja rozwinięciu się procesu zapalnego w obrębie zatok.

Alergiczny nieżyt nosa czy zwykły katar

Błona śluzowa nosa i zatok stanowi jedną całość, przechodząc płynnie z jam nosa na powierzchnię zatok przynosowych. Ruch rzęsek pokrywających błonę śluzową w tym rejonie umożliwia transport wydzieliny z zatok przynosowych do jam nosa

Błona śluzowa nosa i zatok stanowi jedną całość, przechodząc płynnie z jam nosa na powierzchnię zatok przynosowych. Ruch rzęsek pokrywających błonę śluzową w tym rejonie umożliwia transport wydzieliny z zatok przynosowych do jam nosa. Z drugiej jednak strony naturalne połączenia pomiędzy nosem i zatokami przynosowymi oraz wspólna błona śluzowa ułatwiają szerzenie się schorzeń z jam nosa do zatok. Dlatego większość schorzeń, zarówno alergicznych jak i związanych z infekcją wirusową lub bakteryjną przebiega równocześnie w jamach nosa oraz w zatokach przynosowych. W języku angielskim stworzono nawet określenie rhinosinusitis jednym słowem opisujące zapalenie błony śluzowej nosa i zatok.

 

Alergia obniża jakość życia oraz prowadzi do groźnych powikłań.

Jest kilka istotnych różnic, dzięki którym można odróżnić katar infekcyjny od alergicznego. Katar alergiczny wywołany alergenami pyłku roślin występuje zwykle wiosną lub w lecie. Objawy pyłkowicy są zwykle długotrwałe (nie mijają po przysłowiowych 7 dniach), choć są ściśle uzależnione od warunków pogodowych. Nasilają się lub wręcz pojawiają jedynie w czasie zwiększonej ekspozycji na pyłek uczulającej rośliny (w słoneczne, pogodne dni, w czasie pobytu poza domem). Alergiczny nieżyt nosa można przede wszystkim jednak rozpoznać po typowych objawach, które w znaczny sposób utrudniają codzienne funkcjonowanie. Objawy alergicznego nieżytu nosa są popularnie zwane katarem siennym.

 

Objawy alergicznego nieżytu nosa

Alergiczny nieżyt nosa objawia się

 • świądem nosa,
 • kichaniem,
 • wyciekiem wodnistej wydzieliny z nosa,
 • uczuciem zatkania nosa.

 

Alergiczny nieżyt nosa objawia się:

 • świądem nosa,
 • kichaniem,
 • wyciekiem wodnistej wydzieliny z nosa,
 • uczuciem zatkania nosa.

 

Mogą też występować dodatkowe objawy, takie jak:

 • objawy spojówkowe
 • okresowa duszność,
 • ból głowy,
 • ból zatok,
 • ból nasilający się przy pochylaniu,
 • ból u nasady nosa,
 • ból w okolicy czoła,
 • uczucie ucisku w obrębie twarzy,
 • upośledzenie węchu

 

Pamiętajmy jednak, że ostateczną diagnozę stawia lekarz na podstawie dokładnie zebranego wywiadu i badania przedmiotowego (np. wziernikowanie jam nosa) i badań dodatkowych (testy skórne, badanie immunoglobulin). Przygotowując się do wizyty u lekarza warto przypomnieć sobie czy podobne objawy nie występowały o tej samej porze roku w poprzednich latach, czy nasilały się w słoneczne dni a ustępowały lub znacznie zmniejszały w czasie deszczu lub w pomieszczeniach zamkniętych.

 

Alergiczny nieżyt nosa jest częstą chorobą w wielu krajach rozwiniętych; cierpi na nią, blisko co czwarta osoba. Objawy alergicznego nieżytu nosa upośledzają sprawność nawet w stopniu, w którym niemożliwe staje się normalne funkcjonowanie organizmu. Źle leczona lub nie leczona alergia niesie za sobą niebezpieczne dla zdrowia konsekwencje, między innymi przyczynia się do postępującego procesu zapalnego w obrębie błony śluzowej nosa i zatok (proces zapalenia alergicznego).

 

Rodzaje alergicznego nieżytu nosa

Alergiczny nieżyt nosa można podzielić na:

Alergiczny nieżyt nosa można podzielić na:

 • przewlekły (dawniej zwany - całorocznym) – jego przyczyną są najczęściej roztocza kurzu domowego oraz alergeny zwierząt domowych
 • okresowy(sezonowy) i zawodowy, w zależności od czasu ekspozycji na czynnik wywołujący - spowodowany przede wszystkim uczuleniem na alergeny pyłku roślin i zarodniki grzybów pleśniowych zewnątrzdomowych
czytaj więcej

Alergeny

Alergenem jest każdy antygen zewnątrzpochodny wywołujący reakcję alergiczną (uczuleniową). Alergenami są substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także różne proste związki chemiczne o charakterze haptenów, np. leki.

Alergenem jest każdy antygen zewnątrzpochodny wywołujący reakcję alergiczną (uczuleniową). Alergenami są substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także różne proste związki chemiczne o charakterze haptenów, np. leki.

 

Alergeny pyłku roślin

Uczulenie wywołuje prawie wyłącznie produkowany w olbrzymich ilościach pyłek roślin wiatropylnych. Ziarna pyłku roślin wiatropylnych są wielkości od kilkunastu do kilkudziesięciu mikrometrów, co sprawia, że pyłek zawarty we wdychanym powietrzu osadza się głównie na błonie śluzowej nosa.

Charakterystyczną cechą schorzeń alergicznych wywołanych przez alergeny pyłku roślin jest sezonowość występowania objawów. Objawy występują tylko w okresie, gdy pyłek danej rośliny obecny jest w atmosferze w odpowiednio wysokim stężeniu. Nasilenie objawów chorobowych u osób uczulonych jest ściśle zależne od stopnia ekspozycji na alergen. Stężenie pyłku roślin jest dość ściśle związane ze zmianami pogody i wahaniami temperatury. W czasie intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu powietrze jest wolne od pyłku roślin.

 

Zarodniki grzybów mikroskopowych (pleśniowych)

Elementy grzybów; zarodniki i fragmenty grzybni pochodzące z różnorodnych, często ukrytych przed naszym wzrokiem źródeł, mogą być źródłem wielu alergenów. Z badań epidemiologicznych wynika, iż grzyby z rodzaju Alternaria i Cladosporium, a w dalszej kolejności Penicillium i Aspergillus są najważniejszym źródłem alergenów pleśniowych. Alergia wziewna u osób nadwrażliwych na alergeny grzybów może mieć charakter zarówno sezonowy jak i całoroczny. Najczęściej obserwuje się występowanie objawów przez cały rok, z wyraźnym nasileniem w okresie letnim i jesiennym. Związane jest to z cyklem występowania zarodników grzybów w powietrzu.

 

Roztocza kurzu domowego

Roztocza są to drobne pajęczaki, o wymiarach od kilkuset mikrometrów do 1 milimetra. Występują w różnych środowiskach, ale najczęściej w glebie. Głównym rezerwuarem alergenów roztoczy jest kurz domowy. Osoby uczulone na alergeny roztoczy powinny, więc ograniczyć w mieszkaniu miejsca gromadzące kurz (dywany, meble tapicerowane, dekoracje).

 

Alergeny zwierząt

Główne źródła alergenów są zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia. Może nim być naskórek, wydzielina gruczołów potowych i łojowych, mocz, ślina, surowica. Sierść wbrew utartym opiniom ma znaczenie drugorzędne w produkcji alergenów, choć jest znaczącym ich biernym źródłem, gdyż przenosi białka alergenowe pochodzące z gruczołów łojowych skóry, śliny lub moczu zwierząt.

czytaj więcej